Dutch Delta Cruise Port van start!

Na Amsterdam Cruise Port (ACP) krijgt Nederland een tweede samenwerkingsverband gericht op de ontwikkeling en vermarkting van het snel groeiende riviercruise product: de Dutch Delta Cruise Port in de Zuidwestelijke Delta.

De afgelopen maanden heeft BLOC samen met de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en de regio’s Waterdriehoek, Vestingdriehoek, Waterpoort en het Nationaal Park NL Delta-Haringvliet voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de Dutch Delta Cruise Port. Daarnaast is er een speciale taskforce opgericht, bestaande uit touroperators, rederijen en nautisch specialisten, die de Cruise Port met raad en daad bijstaan.

De riviercruisemarkt groeit hard in passagiers, schepen en uitgaven. Dit biedt enorme kansen voor regio’s en gemeenten met een in potentie aantrekkelijk “cruiseproduct”. Er is veel vraag naar nieuwe producten, nieuwe routes en uitbreiding van bestaande routes. Dit vraagt focus, regie en middelen.

De riviercruisesector trekt aan de bel omdat er te weinig geschikte kades zijn voor het afmeren van steeds grotere schepen en de (boven)regionale productontwikkeling voor het cruisepubliek achterblijft. Er is nu binnen de deltaregio nog geen gerichte overkoepelende marktbewerking en ook geen duidelijke aanspreekpartner in deze regio. De Dutch Delta Cruise Port moet daarop het antwoord bieden.

BLOC heeft met verschillende rapportages en onderzoeken in 2015 en 2016 zowel de economische potentie van de riviercruisesector in kaart gebracht als de wijze hoe de regio en provincies daarop kunnen inspelen. Op basis daarvan heeft BLOC in 2017 het initiatief genomen voor de oprichting van de Dutch Delta Cruise Port. Met het Biesbosch Streeknetwerk wordt nog gesproken en de verwachting is dat ook zij op korte termijn gaan aansluiten.