Launch Dutch Delta Cruise Port

Op donderdag 22 november is de Dutch Delta Cruise Port (DCCP) gelanceerd. Deze organisatie voor de Zuidwestelijke Delta is na de Amsterdam Cruise Port het tweede samenwerkingsverband in Nederland, gericht op de ontwikkeling en de marketing van het riviercruise product.

De activiteiten van de Dutch Delta Cruise Port zijn officieel gestart. Een organisatie die de belangen van de riviercruise-industrie in de Delta regio van Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland behartigt en daarmee een duurzame bijdrage levert aan de ontwikkeling van de regionale economie. DDCP wordt een schakel tussen de regionale en lokale overheden, het toeristisch-recreatief bedrijfsleven, de havenbedrijven, marketingorganisaties en de riviercruisesector zelf.

Een van de taken van de DDCP is om overheden te ondersteunen bij beslissingen over investeringen op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, over kansen die de riviercruisesector biedt voor de lokale economie en over wat de cruise-industrie betekent voor de eigen bevolking en het lokale bedrijfsleven. Een andere belangrijke taak is het opbouwen en realiseren van een kenniscentrum, gevoed door research en samenwerking met andere organisaties in de internationale riviercruisesector. Daarnaast gaat DDCP ondernemers en marketingorganisaties helpen bij het ontwikkelen van de juiste (toeristische) programma’s en producten en ze in contact brengen met touroperators, reders en agenten. Bovendien biedt DDCP, waar gewenst, een platform voor de achterban tijdens marketingactiviteiten in binnen- en buitenland.

Tijdens deze bijeenkomst werden de rol en plannen van DDCP uit de doeken gedaan en is de aftrap feestelijk gevierd. BLOC heeft de oprichting van de DDCP geïnitieerd en voorbereid en voert het voorzitterschap over de uitvoering. Lees hier meer over dit project.