Warmterotonde wordt werkelijkheid

Glastuinbouwondernemers gebruiken veel warmte en CO2. Het Rotterdamse Havengebied produceert warmte en CO2. BLOC heeft hen - letterlijk en figuurlijk - met elkaar verbonden. Nu leidt dat tot een miljoeneninvestering.

Het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Eneco, de Provincie Zuid-Holland en het Warmtebedrijf Rotterdam gaan honderden miljoenen investeren in een openbaar warmtenet. Ze gaan gezamenlijk de hoofdinfrastructuur realiseren waarop warmte wordt geleverd en afgenomen, door particulieren, tuinders en bedrijven in Zuid-Holland. Een belangrijke stap in de energietransitie! Met alleen de restwarmte van de Rotterdamse haven kunnen op jaarbasis al 500.000 huizen worden verwarmd.

Make it happen

De backbone voor de regionale warmtevoorziening vormt een ‘warmterotonde’. Er liggen al meerdere lokale warmtenetten en een aantal is in ontwikkeling. BLOC heeft de businesscase en de samenwerking opgezet voor de verbinding tussen de mainport en de greenports in Zuid-Holland. Glastuinbouwondernemers gebruiken veel warmte en CO2. Het Rotterdamse Havengebied produceert warmte en CO2. BLOC heeft hen – letterlijk en figuurlijk – met elkaar verbonden.

BLOC onderzocht met de industrie en met tuinbouwondernemers in het Westland (2014) en Oostland (2016) de businesscases om deze gebieden met elkaar te verbinden met warmte- en CO2-leidingen. In meerdere sessies zaten producenten en afnemers bij elkaar om toekomstscenario’s te maken. Deze werden vertaald in een eerste businesscase. Dat leidde tot de oprichting van een samenwerking van 10 partijen uit overheid en markt die gezamenlijk een businesscase bouwden. Onder de naam ‘warmterotonde’ zijn verschillende leidingtrajecten gerealiseerd om de glastuinbouw van warmte en CO2 te voorzien. Dit levert enorme duurzaamheidswinst op. De publicaties kunnen hier gedownload worden: Heat and CO2 OostlandFuture Scenario Westland en Case Study Westland en CO2 Smart Grid.