The learning environment gelanceerd

In tien jaar tijd alle onderwijsomgevingen in Nederland transformeren tot inspirerende, slimme, gezonde, duurzame en toekomstbestendige omgevingen. Dat is het doel van The Learning Environment. Op 11 oktober werden de plannen op het podium van NRC Live gepresenteerd. 

10.000 toekomstbestendige onderwijsomgevingen

Waarom zien klaslokalen er nog precies zo uit als veertig jaar geleden? Waarom ontwikkelen onze kinderen zich in de meest ongezonde gebouwen in de maatschappij? Waarom worden scholen gerealiseerd binnen te krappe budgetten die leidend zijn voor de (daarmee gelimiteerde) kwaliteit? Waarom wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van honderden innovaties die leeromgevingen interactiever, schoner, gezonder, energiezuiniger, flexibeler een meer inspirerend kunnen maken?

De maatschappij verandert razendsnel. Maar het onderwijs verandert nauwelijks mee. En onderwijsomgevingen zijn verre van toekomstbestendig. Daar willen BLOC en Off Road Innovations wat aan doen. The Learning Environment is een transitieprogramma met de ambitie om de kwaliteit van alle onderwijsomgevingen in Nederland radicaal te verbeteren. En dat zijn er meer dan 10.000. Er is al een kopgroep van scholen gestart met de transformatie van hun onderwijsomgevingen.

NRC Live

De aanpak van The Learning Environment werd op 11 oktober gepresenteerd tijds het NRC Live congres ‘De Toekomst van het Onderwijs’, voor een volle zaal met leerkrachten en schoolbestuurders. De respons na afloop was enorm. Veel scholen hebben interesse om aan te haken, wat de noodzaak van verandering bevestigt. En inmiddels zijn we met meerdere scholen (onder meer in Amstelveen, Amsterdam en Delft) concreet aan de slag.

Lees meer over het project The Learning Environment of neem contact op met Lennart Graaff: lennart@bloc.nl.