Bloc
Biobased Backbone

Biobased Backbone

Duurzame bio-economie versterkt de concurrentiepositie van de Zuidwestelijke Delta.

Lees meer

Nieuwe kansen: bekijk de video.

Met een film over de kansen voor de bio-economie in de Zuid-Westelijke Delta breken Studio Marco Vermeulen, Drift, The Solid Grounds en BLOC een lans voor een nieuwe aanpak.

Nieuwe kansen voor de Zuidwestelijke Delta

Traditionele landbouw staat mondiaal gezien onder druk. Dat merkt ook de Zuidwestelijke Delta. Studio Marco Vermeulen, Dutch Research Institute for Transitions (Drift), The Solid Grounds en BLOC hebben daarom een visie ontwikkeld rondom de vraag: kan de opkomende ‘biobased economy’ weer voor een internationale concurrentiepositie zorgen?

De Zuidwestelijke Delta is het grootste deltagebied van Europa met daarin Zeeland, het zuidelijke deel van Zuid-Holland en het westelijke deel van Noord-Brabant. De aanwezigheid van zowel biologische grondstoffen (land- en tuinbouwsector) als een verwerkende (chemische) industrie en een goede samenwerking tussen beide sectoren geeft de regio op dit gebied momenteel een voortrekkersrol op Europees schaalniveau. Door deze positie verder uit te bouwen worden nieuwe ontwikkelkansen en investeringsmogelijkheden gecreëerd.

In het onderzoek BioBased Backbone zijn de randvoorwaarden voor deze nieuwe economische ontwikkeling en de daaruit volgende ruimtelijke consequenties inzichtelijk gemaakt. Daarnaast hebben de initiatiefnemers de kansen verkend voor een circulaire economie, waarbij de al aanwezige productieclusters meer gaan samenwerken. Het onderzoek heeft geleid tot een film waarin de visie van de initiatiefnemers is weergegeven.

Bekijk de film hier:

Warmterotonde
Volgend project

Warmterotonde