Bloc
BLOC x Vrumona

BLOC x Vrumona

Samen een goede, gezonde en innovatieve werkomgeving realiseren

Lees meer

Vrumona in transitie

Vrumona is de producent en leverancier van frisdranken zoals Pepsi, Sisi, Sourcy, 7up, Royal Club. Sinds 2016 heeft Vrumona haar missie aangescherpt; naast het terugbrengen van het aantal calorieën in frisdrank wil het bedrijf meer richting geven aan gezondheid en duurzaamheid. Het hoofdkantoor in Bunnik waarin Vrumona is gehuisvest, moest symbool komen te staan voor deze transitie. Een plek dat een visitekaartje is voor het duurzame en gezonde bedrijf dat Vrumona is en nog meer wordt, dat agility en samenwerking bevordert en een passie voor kwaliteit uitstraalt. En dit hebben wij gerealiseerd.

Hoe bouwen we een plek die de beoogde transitie van het bedrijf ondersteunt?

De medewerkers centraal

Aan BLOC de opdracht om samen met de medewerkers van Vrumona tot een strategie te komen om de huisvesting van Vrumona onderdeel te laten zijn van deze transitie binnen het bedrijf. De enthousiaste medewerkers staan zelf centraal in deze opgave. BLOC neemt hen mee in het proces om tot een concreet plan te komen.

Aan de hand van meerdere online design sprints zet BLOC de wensen van de medewerkers om naar een ruimtelijk, bondig en concreet ontwikkelplan. In dit plan worden de visie en de doelen voor de huisvesting uitgewerkt, het proces geschetst om die doelen te realiseren en de financieringsstrategie in kaart gebracht. Doordat dit plan zowel grotere fysieke ingrepen als kleinere organisatorische en fysieke maatregelen bevat, kunnen de medewerkers van Vrumona direct de handen uit de mouwen steken! Op deze manier realiseren we samen een goede, gezonde en innovatieve werkomgeving voor Vrumona.

Met meerdere online designs sprint werd op een zeer effectieve wijze een visie, strategie en ruimtelijke inrichting opgesteld. Om dat we dit samen met (een selectie van) de werknemers deden stond het belang van de eindgebruiker voorop. Uit strategisch oogpunt bouwden we een fasering op basis van prioriteiten, iteraties en slimme samenwerkingen. Eerst de basis op orde en dan doorontwikkelen!

Het hele plan was gebaseerd op drie ambities:

  1. Het stimuleren van interne samenwerking.
  2. Het beter kunnen ontvangen van partners en klanten.
  3. Het versnellen van de ontwikkelingen rondom duurzaamheid en gezondheid.
Dat hebben we vorm gegeven aan de hand van een slim ruimtelijk concept dat gastvrijheid op de begane grond centraal stelt, samenwerking op de eerste verdieping faciliteert en op de bovenste verdieping rust en stilte biedt.

De productiefaciliteit

Naast het hoofdkantoor zelf, is ook de productiefaciliteit een belangrijk onderdeel van Vrumona. Zonder fabriek immers geen frisdrank. Daarom gewenst wilde men het nieuwe werkconcept van het hoofdkantoor ook toepassen op de kantoren van de productiefaciliteit. Uiteraard wel met de nodige aanpassingen. Zo werd de mate van flexwerken in de productiefaciliteit een stuk minder toegepast vergeleken met hoofdkantoor. Dit omdat de medewerkers veel meer plek gebonden zijn in verband met het productieproces.

De grootste uitdaging hier was om de reorganisatie die heeft plaatsgevonden, nu ook fysiek te bevestigen. Dit betekende dat meerdere medewerkers en teams een nieuwe vaste werkplek kregen, zodat de processen efficiënter en meer leidend werden. Daarnaast zijn er enkele activiteitgerichte werkplekken (ABW) toegevoegd aan de productiefaciliteit. Zo is het voor de medewerkers nu mogelijk om op een flexplek bij een ander team te zitten, zijn er meer hybride vergaderruimtes gecreëerd én kunnen de medewerkers van de productiefaciliteit nu ook kiezen om te werken in stilte. Dit alles met als doel om de afdelingen effectiever en slimmer met elkaar samen te laten werken.

 

Cafe de Bron

Tijdens het proces werd ervoor gekozen om naast de bedrijfskantine in de productiefaciliteit, ook op het hoofdkantoor een catering mogelijkheid toe te voegen, nu bekend als Café de Bron. Dit is de plek waar gasten worden ontvangen en waar het verhaal van Vrumona wordt overgebracht. Een fijne en lichte ruimte om met collega’s verse broodjes te nuttigen, of met een goede kop koffie de voetbalwedstrijd van afgelopen weekend te bespreken. Naast deze informele activiteiten, verleent deze co-work space zich ook uitstekend voor medewerkers en gasten om te werken. Daarnaast hebben enkele ruimtes hier rondom een nieuwe uitstraling gekregen, en ze zijn ingericht met de meest moderne IT voorzieningen. Deze ruimtes zijn ideaal voor informele en formele (hybride)vergaderingen met klanten, partners en leveranciers. Kortom: een echt visitekaartje voor Vrumona.

Het hele proces was voor ons niet alleen productief maar ook nog eens erg leerzaam. Het was het eerste project waarbij we alles met succes online uitvoerden. Zo stond verandering van de werkomgeving zowel inhoudelijk als procesmatig centraal!

Meer weten over dit project? Volg ons op LinkedIn of neem dan contact op met Marieke de Bode

Drink een kop koffie met Marieke

The Brewery
Volgend project

The Brewery