Bloc
Zero Carbon Fund

ZeroCarbonFund

BLOC initieert het ZeroCarbonFund, gesponsord door Laudes Foundation. Door het stimuleren van houtbouw dragen we bij aan een CO2 vrije wereld.

Lees meer

Met elkaar moeten we een manier vinden om de groei van steden én het klimaatvraagstuk samen op te pakken. Dat is waarom BLOC met financiële steun van Laudes het ZeroCarbonFund initieert. Door het positieve klimaateffect van hout te verzilveren, realiseren we een financiële impuls om op grote schaal hout toe te passen voor onze huizen, kantoren en andere gebouwen. Een grote stap richting een CO2-neutrale wereld dus.

We houden van hout

De bouwsector is met 40% van de CO2-uitstoot een van de grootste vervuilers ter wereld (cijfers VN). Dit komt niet alleen door de zogeheten ‘operating energy’ van gebouwen (denk aan licht, warmte en elektra) waar veel aandacht voor is, maar ook door de embodied energy van gebruikte bouwmaterialen. Dit is de energie die het gekost heeft om het bouwmateriaal te produceren. Bij traditionele materialen zoals staal, en nog meer bij beton, is deze energie enorm. Zo stoot de cementindustrie 8% van alle menselijke geproduceerde CO2 uit. Alternatieve bouwmaterialen, zoals hout, hebben vaak veel minder embodied energy. Ze hebben hierdoor bij hun productie minder CO2-uitstoot veroorzaakt en zijn daardoor beter voor het milieu. Sterker nog, in geval van zogeheten biobased materialen, nemen ze zelfs CO2 op tijdens hun productieproces.

Daarbij wordt CO2 in hout opgeslagen, dus door hout in gebouwen te verwerken wordt CO2 voor een langere tijd geborgd. Wanneer bomen verwerkt worden in gebouwen, ontstaat er plek om nieuwe bomen te planten. En laten jonge bomen nou net de grootste opnemers van CO2 zijn. Op deze wijze is een keten van houtbouw op meerdere niveaus voordelig. Het wordt tijd om deze cycle aan te jagen, en daar zijn private en publieke partners voor nodig.

Momentum

Nu is het momentum om deze bouw-kans aan te grijpen, want Nederland staat voor een enorme bouwopgave: de komende 10 jaar moeten er maar liefst één miljoen huizen bijgebouwd worden. Wanneer we deze woningen bijvoorbeeld door het grootschalig toepassen van houtbouw kunnen realiseren slaan we een twee vliegen in een klap.

Overheden en bedrijven hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs, dus iedereen is met hetzelfde onderwerp bezig: de CO2-cyclus sluiten. Tijd om al deze partijen met elkaar te verbinden, om zo het gemeenschappelijke doel werkelijkheid te laten worden met concrete projecten. BLOC maakt hier werk van. We verbinden investeerders, overheden, bedrijven, bosbeheerders, bomenplanters, bouwbedrijven en houtverwerkingsbedrijven. Dat alles op basis van sterke proposities.

 

Pilot: The Dutch Mountains

Het eerste pilotproject van ZCF is The Dutch Mountains, ons hybride houten gebouw dat gerealiseerd wordt in centrum Eindhoven. De toepassing van hout zorgt een grootschalige CO2 reductie. Met deze pilot willen we een lokale gesloten keten van bosbouw tot houtbouw, en investering tot CO2 compensatie bereiken. Dit moet de aanjager vormen voor houtbouw ketens in Nederland en uiteindelijk ook wereldwijd.

BLOC werkt met veel plezier aan innovatieve proposities die maatschappelijk relevant zijn en commercieel haalbaar. Daarbij zetten we ons unieke netwerk in om de juiste partijen te vinden en te committeren.

Meer lezen over ZeroCarbonFund? Kijk op de landingpage!

ZeroCarbonFund
ZeroCarbonFund

Lees hier meer over hoe het ZeroCarbonFund in elkaar steekt.

GA NAAR ZCF

Meer horen over hoe we dergelijke initiatieven opzetten en laten vliegen? Maak een afspraak met Ruben!