Bloc
RIVIERCRUISEMARKT

RIVIERCRUISEMARKT

WHITE PAPER

Op deze pagina vind je trends en ontwikkelingen in de riviercruisemarkt en de vertaling naar de praktijk.

BLOC werkt aan de ontwikkeling van Dutch Delta Cruise Port. Op deze pagina is meer te lezen over de riviercruisemarkt en de ontwikkeling van de zuidwestelijke delta.

Marktontwikkelingen

De riviercruisemarkt groeit hard in passagiers, schepen en uitgaven. Dit biedt enorme kansen voor regio’s en gemeenten met een in potentie aantrekkelijk “cruiseproduct”. Er is veel vraag naar kades en nieuwe producten om bestaande routes uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen. Dit vraagt focus, regie en middelen.

Vaarroutes

De belangrijkste Europese vaargebieden en routes zijn Noordoost Duitsland; Donau en Main; de Rijn met haar zijrivieren; België en Nederland en de Rhône en Saône. Het volgende decennium wordt het mogelijk om van Amsterdam naar Parijs te varen. Een onvergetelijke reis tussen de meest romantische steden ter wereld.

De cruisepositie van de Dutch Delta wordt verder versterkt als rond 2023 de Seine met de Schelde wordt verbonden door het realiseren van een verbinding tussen Cambrai en Compiègne.

Groei van de vloot

De Europese vloot bestond in 2013 uit 260 riviercruiseschepen. Het aantal schepen groeit met 10 procent per jaar (IGRiverCruise, 2013). De meeste schepen zijn 110 en (recenter) 135 meter. De capaciteit van schepen van 110 meter is gemiddeld 130-150 passagiers. Bij 135 meter zijn dit circa 160-200 passagiers (IG RiverCruise, 2013). De gemiddelde capaciteit van schepen is 150 passagiers (Projectbureau Vrolijks, 2014).

Ruimere seizoensspreiding

Het aantal calls (aankomsten) kent een sterke piek in de maand april. Dit komt met name door het intercontinentaal toerisme, gericht op bloemen en bollen. De verwachting is dat de piek in april blijft maar dat deze minder spits wordt. Het aantal reizigers in mei tot en met september groeit de laatste jaren verhoudingsgewijs sterk. Het creëren van een breed en gevarieerd product in een grotere regio is dan essentieel. Ook de spreiding van cruise calls over de week wordt beter verdeeld. Door piekbelasting van onder meer hotels in het weekend zien we meer scheepsaankomsten buiten het weekend.

Nieuwe doelgroepen

De gemiddelde leeftijd is nu 64 jaar. Daarbij is 69,5 % ouder dan 60 jaar en 24,1 % tussen de 40 en 60 jaar (ACP, 2012). De verwachting is dat de toekomstige gemiddelde leeftijd tussen 50 en 70 jaar zal gaan liggen (Marketwatch, 2013). Daarnaast breidt de markt uit naar het hogere en lagere segment.

Groei van het aantal passagiers

Het aantal passagiers groeit gemiddeld met 15 procent per jaar. De groei van passagiers is gelijk aan de groei van de beddencapaciteit, waardoor de bezetting van de schepen hoog blijft (Projectbureau Vrolijks, 2014). Uit het onderzoek in Hoorn komt een gemiddelde bezetting van 90 procent. Met een gemiddelde capaciteit van 150 passagiers komt dit neer op een gemiddelde bezetting van 135 passagiers per schip.

Productontwikkeling

Productontwikkeling is essentieel om in de toekomst reders en touroperators te verleiden bestemmingen en routes uit te proberen. Dit is een samenspel van lokale en regionale overheden en het bedrijfsleven. Productontwikkeling kent verschillende onderdelen die grofweg te splitsen zijn in infrastructuur en het toeristisch product. Rederijen en touroperators gespecialiseerd in cruises vragen om een goede infrastructuur (steigers, walstroom en een goede ontsluiting naar het achterland) maar zijn ook gebaat bij een goed ontwikkeld en ontsloten excursie- en arrangementenaanbod. Dit laatste gaan zij niet (uit zich) zelf organiseren. Het is daarom belangrijk dat deze taken regionaal worden ingevuld en dat iemand hiervoor verantwoordelijk wordt.

Infrastructuur

Door het steeds groter worden van de schepen is er een gebrek aan goede aanlegplaatsen met steigers van het juiste formaat. Voorzien van de juiste stroomvoorziening, parkeergelegenheden en goede aan- en afvoerwegen voor aansluitend (bus)vervoer en mogelijkheden voor aanvullend vervoer over water. Deze (vaak grote) investeringen vragen om specifieke, specialistische kennis (nautisch en vervoertechnisch) en afstemming tussen lokale en regionale overheden, de sector, betrokken bedrijfsleven en de bewoners in de nabijheid van aanlegplaatsen en toevoerwegen.

Toeristisch product

Voor een succesvolle regionale productontwikkeling zijn regie en procesmanagement noodzakelijk voor het geven van richting en invulling van boekbare producten. Stem de productontwikkeling af met de omliggende regio’s en zorg voor de invulling van duidelijke en verbindende thema’s.

 

Productontwikkeling is essentieel om in de toekomst reders en touroperators te verleiden bestemmingen en routes uit te proberen.

Marktontwikkeling

Om een regionale aanpak te laten slagen is een bovenregionale aanpak in marketing en een daarbij behorende kennis- en regierol noodzakelijk. De verbindende regio moet aan de man worden gebracht. Hoe breder en gedifferentieerder het product des te groter de kans dat touroperators en rederijen besluiten tot route (product) uitbreiding.